Archives

ในความเป็นมาของการสักแบบญี่ปุ่นที่มีเผยแพร่ยังแนะนำให้รู้จัก กับหลักฐานการสักของญี่ปุ่นซึ่งถูกค้นพบจากรูปปั้นดินเหนียวมีการเพ้นท์บน หน้า แกะสลักลวดลายเป็นลายสักมี อายุเก่าแก่ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นที่ถูกค้นพบอายุมากกว่าด้วยเช่นกันจากประวัติการสักของญี่ปุ่น ที่มีความเป็นมายาวนานเช่นเดียวกันกับการสักของจีน รอยสักของสองประเทศนี้จึงเป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลก ส่วนสีสันการสักฝั่งยุโรป อเมริการูปแบบการสักเป็นแบบสมัยใหม่หลากหลายมีการสักทุกรูปแบบการสักไม่เพียงใช้เข็มปลายแหลมสักมือ สักด้วยเครื่องซึ่งจะสม่ำเสมอเนียน ยังมีการสักแบบตอกดังเช่นการสักตามแบบฉบับบอร์เนียว ช่างสักคนเดิมเพิ่มเติมว่า การสักรูปแบบนี้เป็นของชาวเกาะมีการสืบทอดมายาวนานกว่าพันปี การสักมีรูปแบบเฉพาะตัวเป็นลายกราฟิก ดอกไม้ ฯลฯ

นอกจากนี้ในเวทีคนรักรอยสักครั้งแรกยังมีข้อมูลการ สักแบบฮาวาย บอกเล่า รอยสักชาวฮาวายส่วนมากจะออกแบบเหมือนกับลวดลายบนกะปะ เงินตรา ลายสักจะแสดง ถึงธรรมชาติ อาทิ ฟันปลาฉลาม ลายถักทอ เม่นทะเล มีความหมายลึกซึ้งโดดเด่นเฉพาะตัว

 การสักของ Aotearoa ชื่อชนเผ่าเมาลีในนิวซีแลนด์ ในสมัยโบราณลายสักของเมาลีจะเป็นรอยเฉพาะบุคคลหรือของครอบครัวนั้น ๆ ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ที่นิยมเป็นลายสักรูปโค้งหรือเถาเลื้อย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า Tonga ลวดลายการสักนี้พบยาก ในปัจจุบัน จะเห็นเพียงรูปประกอบการสักในสมัยโบราณ รูปแบบ เป็นเหมือนกับการสักแบบ Samoa ซึ่งเป็นแห่งเดียวในโพลินีเซียที่ยังคงรักษารูปแบบโบราณไว้ การสักของผู้ชายจะเริ่มต้นการสักเหนือเอวและ ขยายไปจนถึงเข่า ส่วนการสักของผู้หญิงเพื่อปกปิดบางส่วน เป็นต้น

ขณะที่การสักไร้พรมแดนทุกวันนี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง กว้างขวางและแม้ภาพลักษณ์เดิมของการสักจะเปลี่ยนไปกลายมาเป็นการสร้างสรรค์ ศิลปะความงามที่มีเสน่ห์ได้ใจคนรักรอยสัก

แต่ในความเหมาะสม รู้จัก เข้าใจการสัก โดยเฉพาะบริเวณที่ เหมาะควรยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หลง ใหลสนใจการสักควรคำนึงนึกถึงก่อน ตัดสินใจ เพราะหากพลาดไปไม่เพียง เสียใจแต่ยังยากแก่การแก้ไขให้กลับ มาเหมือนเดิม.

 

จาก  http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=562


edit @ 9 Jun 2009 07:05:09 by รอยสัก คืออะไร

Comment

Comment:

Tweet

แหยะะะ

#2 By เอ่อะ (183.89.81.135) on 2011-01-26 18:54

สักนี่ เท่ จริงๆ ผมชอบ

#1 By thetill_b_k_@hotmail.com (114.128.178.5) on 2010-03-22 14:17